TEAPOT
Tapio Wirkkala,Teapot for Rosenthal, 1963 via birdcagewalk

TEAPOT

Tapio Wirkkala,Teapot for Rosenthal, 1963 via birdcagewalk

(Source: eclecticbeauty)

1